Biskaje

 

Przedstawiamy państwu propozycje rejsów podczas których możliwe będzie zapoznanie się z licznymi  drogami wodnymi Pojezierza Iławskiego

Trasa I Wokół Jezioraka

Trasa wokół Jezioraka

Jeziorak jest najdłuższym jeziorem w Polsce, ma ponad 27 km długości. Jego bardzo urozmaicona linia brzegowa z dużą ilością zatok, zatoczek i wysp oraz połączeń kanałami z innymi jeziorami czyni go bardzo atrakcyjnym akwenem dla turystyki. Większość z 16 wysp jest dla jachtów dostępna a liczne bindugi i pływające pomosty umożliwiają wygodne i bezpieczne cumowanie. Dodatkowo utworzona infrastruktura w postaci pomostów, worków Big Bag na odpady oraz przenośnych toalet/toi-toi/ – sprawia że brzegi jeziora zachowane są w czystości.

Port wypłynięcia Iława – największe w rejonie miasto, oferuje liczne przystanie, sklepy, punkty gastronomiczne, hotele ale też bardzo przydatne dla wodniaków punkty odbioru nieczystości z jachtów oraz jedyną na Pojezierzu Iławskim nawodną stację benzynową. Podczas rejsu wokół Jezioraka i przyległych jezior Ewingi       i Płaskie można poznać liczne ośrodki turystyki wodnej np. Szałkowo, Makowo, Siemiany, Jerzwałd, Matyty, Zalewo, Wieprz, Gubławki czy Chmielówka. W niektórych wioseczkach znajduje się tylko sklep spożywczy lub gastronomia, natomiast w popularnej miejscowości Siemiany usytułowana jest ponadto eko-marina i liczne punkty agroturystyki. Eko-mariny znajdują się również w Iławie i Zalewie. Przy pomostach w Matytach i Chmielówce możemy podłączyć się do prądu i uzupełnić wodę. Stacje benzynowe poza Iławą znajdują się w odległości 1 km od przystani w Zalewie, Miłomłynie i Ostródzie.

 

 • Iława
 • Szałkowo
 • Makowo
 • Siemiany
 • Jerzwałd
 • Matyty
 • Zalewo
 • Wieprz
 • Gubławki
 • Chmielówka
 • Iława

100 km wokół Jezioraka

Trasa II Do Miłomłyna

Jeziorak – Miłomłyn

Podczas rejsu wokół Jezioraka mamy możliwość poznania urokliwego kanału Dobrzyckiego o długości około 2,60 km, najstarszego kanału w Polsce wybudowanego w latach 1331-1334. Drugim równie ciekawym pod względem przyrodniczym i poznawczym jest 11 kilometrowy kanał Iławski, łączący się w Miłomłynie z wodami kanału Elbląskiego. Oprócz interesującej przyrody mamy możliwość płynąć częścią kanału poprowadzonego w grobli, usypanej w poprzek jeziora Karnickiego, którego lustro wody znajduje się około 2 m poniżej poziomu wody w kanale. Występują tutaj dwa betonowe przewężenia kanału – 4,40 m, tzw. wrota przeciwpowodziowe Zagadka i Ligowo przy których należy zachować szczególną ostrożność. Chcąc dopłynąć do przystani w Miłomłynie napotykamy po drodze jeszcze jedno duże przewężenie – 3,60 m, pod mostem drogowym dawnej trasy E-7. W takich przewężeniach można wysadzić załoganta, który bezpiecznie przeciągnie jacht asekurując burty.

 • Iława
 • Siemiany
 • Jerzwałd
 • Zalewo
 • Wieprz
 • Miłomłyn
 • Iława

123 km

Trasa III Na Szeląg

Jeziorak – Szeląg

Wybierając trasę do Starych Jabłonek płyniemy Jeziorakiem do zatoki Kraga połączonej krótkim kanałem z jeziorem Dauby. Tutaj odnajdujemy na prawym brzegu wejście do kanału Iławskiego łączącego się w Miłomłynie z kanałem Elbląskim. Kierując się w lewo dopłyniemy do pochylni i Elbląga/62 km/ natomiast w prawo wpływamy do śluzy Miłomłyn obierając kurs na Ostródę a następnie Stare Jabłonki/34 km/. Kolejnymi śluzami na tej drodze będzie śluza Zielona, Ostróda i Mała Ruś. Śluza w Miłomłynie szerokość – 3,60 m, następna Zielona – 3,55 m, Ostróda – 3,25 m i Mała Ruś tylko 3,20 m .  Również największa różnica poziomów występuje w śluzie Miłomłyn – 2,80 m, Zielona – 1,90 m, Ostróda – 2,00 m i Mała Ruś – 1,60 m.

Występujący silny strumień wpadającej wody w śluzie Miłomłyn wymaga dokładnego cumowania jachtu na długich cumach naobiegowo. Należy przekładać liny przez drabinkę i krzyżak tak żeby w czasie luzowania nie mogły ześliznąć się z mocowania. Natomiast wąskie śluzy w Ostródzie i Mała Ruś – 3,20 m przy szerokości jachtu 3,00 m, wymagają od załogi dokładnej asekuracji jachtu w zachowaniu odległości z obydwu burt podczas śluzowania. Przy tej szerokości śluzy odbijacze już się nie mieszczą powinny więc być wyciągnięte na pokład, jednocześnie załogantów należy odpowiednio rozstawić przy burtach . Nie powinno się po jachcie w momencie śluzowania przemieszczać, może to skutkować przechyleniem kadłuba i otarciem o ścianę śluzy.

 • Iława
 • Siemiany
 • Miłomłyn
 • Ostróda
 • Stare Jabłonki
 • Iława

130 km

Trasa IV Do Elbląga

Jeziorak Elbląg

Decydując się na trasę Jeziorak – Elbląg musimy się liczyć z dziennymi przebiegami około 30 km, co przy dopuszczalnej prędkości 6 km w kanałach oraz koniecznością ustępowania miejsca białej flocie, znacznie wydłuża czas dziennych przelotów. Trasa bardzo atrakcyjna przyrodniczo i poznawczo szczególnie z uwagi na jej ponad 100 letnią historię funkcjonowania. Wymaga jednak od załóg, przede wszystkim na odcinku kanału Elbląskiego, bezpiecznego i ostrożnego pokonywania poszczególnych budowli hydrotechnicznych jak wrota bezpieczeństwa i pochylnie. System pięciu zabytkowych pochylni, pozwala przewozić statki i jachty przeciągane na wózkach po torowisku na odległości 350-490 m. Dzięki temu systemowi udało się projektantowi  ing. Georg Steenke i budowniczym kanału na długości 10 km pokonać różnicę wysokości / 99,5 m/ między poziomem jeziora Drużno a jeziorem Pniewskim tożsamym z poziomem Jezioraka. Każda jednostka rekreacyjna musi nie tylko na pierwszej pochylni dokonać opłaty ale otrzymuje również instrukcję postępowania do bezpiecznego pokonywania pochylni z którą powinna się załoga zaznajomić i przestrzegać.

 • Iława
 • Miłomłyn
 • Buczyniec
 • Elbląg
 • Iława

188 km

Trasa V Szeląg – Buczyniec

Jeziorak – Szeląg – Buczyniec

Urokliwa trasa Jeziorak-Szeląg-Buczyniec, powstała z połączenia Trasy III i części Trasy IV, pozwala poznać zespół jezior i kanałów rozciągających się w trójkącie wyznaczonym przez Iławę, Stare Jabłonki i Buczyniec/pierwsza pochylnia/. Warto w tym miejscu zapoznać się z opisami tych dwóch tras żeby mieć szerszy obraz utrudnień związanych z pokonywaniem różnych budowli hydrotechnicznych napotykanych podczas rejsu.  Powstała przed 100-laty droga wodna w swej pierwotnej roli służyć miała do transportu drewna i płodów rolnych z Warmii i Mazur/Prusy Wschodnie/ do portów w Elblągu i Gdańsku.  Na skutek intensywnej rozbudowy dróg i kolei znaczenie gospodarcze kanału Elbląskiego jako drogi do transportu towarów zmalało przy jednoczesnym wzroście znaczenia dla turystyki i rekreacji. Obecnie stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków wodnych w Polsce szczególnie dla dynamicznie rozwijającej się turystyki jachtów motorowodnych/hausboot-ów/.  Pokonywanie 100-letnich kanałów, śluz oraz licznych czystych jezior pozwala w pełni zrelaksować się i wypocząć podczas kontaktu z malowniczą przyrodą Pojezierza Iławskiego i tylko czasu może zabraknąć do przepłynięcia 230 kilometrowej trasy.

Docierając do pierwszej pochylni Buczyniec możemy przechodząc ścieżką obok torowiska obejrzeć jak wygląda przeprawa statku na pochylni. W muzeum kanału Elbląskiego zapoznamy się z historią jego powstania oraz z oryginalnym systemem napędzającym pochylnię. Istnieje również możliwość odbycia rejsu/2h/ małym stateczkiem komercyjnym Bursztyn przez pochylnie Buczyniec – Kąty – Buczyniec  gdzie doświadczymy niezapomnianych wrażeń z poruszania się statku „po trawie”.

 • Iława
 • Miłomłyn
 • Buczyniec
 • pierwsza pochylnia
 • Miłomłyn
 • Ostróda
 • Stare Jabłonki
 • Iława

228 km

 

Image 01