Biskaje

Jeziorak – to najdłuższe w Polsce jezioro około 28 km długości o bardzo rozwiniętej linii brzegowej, 16 wyspach i licznych zatoczkach

Image 01